‘Melders van een crisis krijgen nu nooit meer de voicemail’

Bij het meldpunt van de crisisdienst van GGZ Noord-Holland Noord kunnen verwijzers een acute crisis melden. Een team uit een pool van in totaal 12 triagisten vangt de melding op en coördineert een passende aanpak om iemand zo snel mogelijk te helpen.

September 2018 startte GGZ Noord-Holland-Noord een pilot met het ‘meldpunt crisisdienst GGZ’. Verwijzers konden daar buiten kantoortijden een acute psychiatrische crisis melden, waarna gespecialiseerde triageverpleegkundigen passende interventies regelden. Na de succesvolle pilotfase is het meldpunt inmiddels een vaste waarde in de regio.

Teamleider Nancy Majoor: ‘De afhandeling van meldingen verliep voorheen niet optimaal. Er waren verschillende telefoonnummers en de ketenpartners konden de hulp niet goed coördineren. Een belangrijk probleem was dat de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige die crisisdienst had soms de telefoon niet kon opnemen, omdat hij of zij net ter plekke met een andere crisis bezig was. Melders kregen dan een voicemail, en het hele proces vertraagde onnodig.’