Goede praktijken van herstelondersteunende zorg

Sinds 2012 hebben acht ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos in de Werkplaats Herstelondersteuning op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarvoor de noodzakelijke voorwaarden?

De instellingen brachten voorbeelden in de Werkplaats van hun herstelondersteunende praktijk in. In deze uitgave staat een aantal van die Goede Praktijken beschreven.

Voor wie: zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliƫnten, naasten, ervaringsdeskundigen.