Uit de praktijk

Op deze pagina staan links naar praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen rondom verward gedrag. Neem contact met ons op als jij zelf een goed voorbeeld hebt.

Amersfoort verbetert samenwerking rond psychische kwetsbaarheid

De gemeente Amersfoort, de wijk- en FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg hebben zich in Amersfoort verenigd achter een duidelijk doel: passende ondersteuning voor mensen met een psychische kwets

Optimaal Leven maakt mensen met psychische kwetsbaarheid weer burger

Optimaal Leven is bedoeld voor mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid. Voorkom dat iemand terugvalt of opeens in een acute fase belandt en verward raakt.

Amsterdam-Zuid: een ggz-vriendelijke wijk

Stadsdeel Amsterdam-Zuid startte ‘GGZ in de wijk': een project om de wijken binnen het stadsdeel ggz-vriendelijk te maken.

Regionale pilots monitor personen met verward gedrag in Utrecht en West-Brabant

De bedoeling van de pilots is de verdere ontwikkeling van gemeentelijk of regionaal beleid met cijfers en informatie te ondersteunen.

Praktijk van integraal werken

Wat zijn de belangrijkste vragen van deze gemeenten en welke antwoorden weten zij te vinden? De opgetekende ervaringen en inzichten kunnen andere gemeenten in het land inspiratie bieden.

Goede praktijken van herstelondersteunende zorg

De instellingen brachten voorbeelden in de Werkplaats van hun herstelondersteunende praktijk in. In deze uitgave staat een aantal van die Goede Praktijken beschreven.