Uit de praktijk

Op deze pagina staan links naar praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen rondom verward gedrag. Neem contact met ons op als jij zelf een goed voorbeeld hebt.

Op het congres ‘Voorbij de verwarring’ vertellen Hans en zijn vader Nico over de psychose van de vrouw van Hans. 'Hulpverleners vroegen zelden hoe het met mij ging.

September 2018 startte GGZ Noord-Holland-Noord een pilot met het ‘meldpunt crisisdienst GGZ’.

Welke woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn er, op welke behoeften hebben we nog geen antwoord, en hoe kan daar vanuit wonen en wijkvoorzieningen in worden voorzien?

Op de website van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) staan verschillende films en artikelen waarin mensen openhartig vertellen over hoe ze in de situatie belandden dat ze verward gedrag

De gemeente Amersfoort, de wijk- en FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg hebben zich in Amersfoort verenigd achter een duidelijk doel: passende ondersteuning voor mensen met een psychische kwets

Optimaal Leven is bedoeld voor mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid. Voorkom dat iemand terugvalt of opeens in een acute fase belandt en verward raakt.

Stadsdeel Amsterdam-Zuid startte ‘GGZ in de wijk': een project om de wijken binnen het stadsdeel ggz-vriendelijk te maken.

De bedoeling van de pilots is de verdere ontwikkeling van gemeentelijk of regionaal beleid met cijfers en informatie te ondersteunen.

Wat zijn de belangrijkste vragen van deze gemeenten en welke antwoorden weten zij te vinden? De opgetekende ervaringen en inzichten kunnen andere gemeenten in het land inspiratie bieden.

De instellingen brachten voorbeelden in de Werkplaats van hun herstelondersteunende praktijk in. In deze uitgave staat een aantal van die Goede Praktijken beschreven.