Training: wat is verward gedrag?

Training van een dagdeel over de achtergronden van verward gedrag die komen vanuit psychiatrie, LVB en/of middelengebruik.

Met behulp van casuïstiek wordt ingegaan op ervaren knelpunten rondom verward gedrag en hoe hier beter mee omgegaan kan worden.

Voor wie: medewerkers van politie, brandweer, gemeente of woningbouwcorporaties.