Training Verbinding Zorg en Veiligheid

Domeinoverstijgend werken is steeds vaker de sleutel tot succes als het gaat om het oplossen van maatschappelijke (veiligheids)problemen.

Leer meer over samenwerken en het opbouwen van een goede informatiepositie, wat essentieel is om het zorg- en veiligheidsdomein met elkaar te verbinden en problemen gezamenlijk aan te pakken.

Voor wie: Gemeenteambtenaren op het snijvlak van veiligheid en zorg, zoals beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid en beleidsmedewerkers maatschappelijke ontwikkeling.