Training Pluis – niet pluis

Hoe ga je als wijkteam om met ggz-problematiek?

We verwachten veel van wijkteams rondom ggz-problematiek en mensen met verward gedrag. Maar hoe ga je als generalist om met deze specifieke en complexe problemen? Daarvoor geeft Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met de Academie Sociaal Domein (JB Lorenz) de training Pluis – niet pluis.