Training Omgaan met personen met verward gedrag

Kun je in je werk te maken krijgen met personen met verward of moeilijk te snappen gedrag?

In deze training leer je de achtergronden van verward gedrag dat voort kan komen uit psychiatrie, LVB en/of middelengebruik. Met behulp van eigen casuïstiek gaan we in op ervaren knelpunten en hoe je daar beter mee om kunt gaan.

De training bestaat uit:

  • Inbreng eigen casussen
  • Informatiepakket over verward gedrag
  • Training (1 dagdeel bij het Trimbos-instituut)
  • Intervisies (bij uw eigen organisatie).