Ontwikkeling lesprogramma: omgaan met mensen met verward gedrag

De afgelopen twee jaar is er zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag geweest. Naast vele initiatieven om de organisatie van zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren is tevens een impuls nodig om deze zorg ook inhoudelijk te versterken.

Om huidige en toekomstige zorgprofessionals beter uit te rusten wil de hbo-V van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met partners Laurens, Vilans, Movisie en SBW een kennisbundel en een van daaruit afgeleid lesprogramma ontwikkelen, waarbij competenties van zorg- en onderwijsprofessionals worden versterkt.