Trainingen over verward gedrag

Er zijn verschillende trainingen die je kunt volgen om beter om te kunnen gaan met personen die verward gedrag vertonen en hen te helpen.

Ontwikkeling lesprogramma: omgaan met verwarde mensen

Om huidige en toekomstige zorgprofessionals beter uit te rusten wil de hbo-V van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met partners Laurens, Vilans, Movisie en SBW een kennisbundel en een van daarui

Training Omgaan met personen met verward gedrag

In deze training leer je de achtergronden van verward gedrag dat voort kan komen uit psychiatrie, LVB en/of middelengebruik.

Training Verbinding Zorg en Veiligheid

Leer meer over samenwerken en het opbouwen van een goede informatiepositie, wat essentieel is om het zorg- en veiligheidsdomein met elkaar te verbinden en problemen gezamenlijk aan te pakken.

Training: wat is verward gedrag?

Met behulp van casuĂŻstiek wordt ingegaan op ervaren knelpunten rondom verward gedrag en hoe hier beter mee omgegaan kan worden.

E-learning vervoerders: omgaan met Verward gedrag en Drugs en alcohol

Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelde het Trimbos-instituut twee e-learning modules.