Over ons

Het kennisnetwerk verward gedrag wil de aanpak rondom verward gedrag beter laten functioneren. Het kennisnetwerk biedt een overzicht en brengt samenhang in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag of acute zorgnood.


Het kennisnetwerk is een open kennisnetwerk, ook andere partijen rond specifieke thema’s en onderwerpen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten en bij te dragen. Het kennisnetwerk is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

Voor wie?

Het kennisnetwerk richt zich op professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen werkzaam of actief in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Maar ook cliënten en hun naasten kunnen hier voor hen belangrijke kennis halen.

Korte uitleg over de aangesloten organisaties

 

Logo's van betrokken organisaties