Wijk GGD (onderzoeksrapport)

De wijk-GGD’er is een verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij of zij gaat snel op een persoon met verward gedrag af; overziet de situatie, kent alle relevante partners en laat iemand pas weer los als er een passende oplossing is.

Het CCV begeleidt gemeenten bij de invoering van wijk-GGD'ers. Maatwerk staat daarbij voorop.