Waarde zelfregiecentra en herstelinitiatieven (onderzoeksrapport)

In steeds meer regio’s ontstaan herstelacademies en zelfregienetwerken. Cliënten kunnen daar aan de slag om hun leven weer op te pakken en meer vorm te geven zoals zij dat zelf willen. Hierbij worden ze gecoacht en gesteund door ervaringsdeskundigen die van binnenuit weten welk proces zij doormaken.

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van MIND een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. Het rapport biedt drie methoden om die waarde duidelijk te maken.

Voor wie: gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers uit het sociale domein, veiligheidsprofessionals, cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, algemeen publiek, zorgstudenten, docenten