Veiligheidsbeleving beïnvloeden (onderzoeksrapport)

Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren. Het is inherent subjectief. Denk bijvoorbeeld aan hangjongeren; de een ervaart dit als bedreigend en voelt zich onveilig. Een ander stapt erop af en maakt een gezellig praatje.

Samenleven met mensen die soms verward zijn, kan bij buurtbewoners ook onveiligheidsgevoelens oproepen. Kun je hier iets mee in een wijk? Is dit beïnvloedbaar? Lees erover in dit kennisdossier.

Voor wie: gemeenten, veiligheidsprofessionals