Uitleg en gebruik herstelacademies (onderzoeksrapport)

In steeds meer regio’s ontstaan herstelacademies en zelfregienetwerken. Cliënten kunnen daar aan de slag om hun leven weer op te pakken en meer vorm te geven zoals zij dat zelf willen. Hierbij worden ze gecoacht en gesteund door ervaringsdeskundigen die van binnenuit weten welk proces zij doormaken.

De Werkplaats Herstelondersteuning heeft een brochure Herstelacademie uitgegeven. Hierin wordt beschreven wat een herstelacademie is en in welke vormen deze vrijplaatsen voor eigen ontwikkeling in de praktijk worden gebracht.

Voor wie: gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers uit het sociale domein, veiligheidsprofessionals, cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, algemeen publiek, zorgstudenten, docenten