Toolkit Omgaan met personen met verward gedrag (tool)

De toolkit Omgaan met verward gedrag is een verzameling van hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties.

Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen, blijkt uit onderzoek van Aedes. Het overzicht van hulpmiddelen kan helpen ze hier beter op voor te bereiden.