Stappenplan voor het in beeld brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen (tool)

Er is veel spraakverwarring over wat de behoefte is aan zelfstandige woningen door doorstroming uit Beschermd Wonen. Partijen gebruiken verschillende definities en dus ook gegevens.

Deze publicatie helpt bij het definiëren en in kaart brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen.