Scholingstoolkit: Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag

'Door vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven te hebben gehoord hoe zij naar verward gedrag kijken, ben ik de kennis van de verschillende betrokken meer op waarde gaan schatten.'

Deze toolkit is samengesteld voor groepen professionals uit een bepaalde regio, dorp of wijk om elkaar te helpen bij de ondersteuning van mensen die verward gedrag tonen.

Met behulp van deze toolkit kun je in samenwerking met het netwerk en waar mogelijk de persoon zelf ondersteuning bieden bij het interdisciplinaire samenwerken rondom verward gedrag. Je kunt zelf aan de slag met de opdrachten en verwijzingen. Het is het meest wenselijk dat professionals ook daadwerkelijk samenwerken met elkaar denk bijvoorbeeld aan een wijkteam die samenwerkt met de tweede lijn. Deze toolkit biedt de mogelijkheid om elkaar en elkaars kennis en werkwijze te kennen en interdisicplinaire samenwerking tot stand te brengen of te bevorderen. Zo kan van de kwaliteiten van de ander geprofiteerd worden. Door het bespreken van casuïstiek vul je elkaar aan. 

Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen heeft in samenwerking met ervaringsdeskundigen, werkveldpartners (Wij-teams, Politie, GGd Groningen), de gemeente Groningen, het Alfa-college (Mbo) en docenten van de Academie voor Verpleegkunde en de Academie voor Sociale Studies een Scholingstoolkit ‘Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag’ ontwikkeld. Het project is medegefinancierd door ZonMw en de gemeente Groningen.

Door:
Logo Hanzehogeschool Groningen
Hanze Hogeschool Groningen