Scholingstoolkit: Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag

Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen heeft in samenwerking met ervaringsdeskundigen, werkveldpartners (Wij-teams, Politie, GGd Groningen), de gemeente Groningen, het Alfa-college (Mbo) en docenten van de Academie voor Verpleegkunde en de Academie voor Sociale Studies een Scholingstoolkit ‘Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag’ ontwikkeld. Het project is medegefinancierd door ZonMw en de gemeente Groningen.

Deze toolkit is samengesteld voor groepen professionals uit een bepaalde regio, dorp of wijk om elkaar te helpen bij de ondersteuning van mensen die verward gedrag tonen. Met behulp van deze toolkit kunt u als professionals in samenwerking met het netwerk en waar mogelijk de persoon zelf ondersteuning bieden bij het interdisciplinaire samenwerken rondom verward gedrag. 

Door:
Logo Hanzehogeschool Groningen
Hanze Hogeschool Groningen