Rust in crisis (onderzoeksrapport)

Eén van de complexe vraagstukken van deze tijd is hoe we op een adequate manier kunnen omgaan met crises. Van allerlei kanten komen signalen dat de huidige werkwijze niet altijd als passend wordt ervaren. De beste oplossingen voor problemen worden in de praktijk uitgedokterd. Soms binnen, maar vaak ook buiten de bestaande systemen.

Veel van het huidige aanbod is in eerste instantie ontwikkeld door een kleine groep creatieve, gedreven of gefrustreerde mensen die dachten: dat kunnen wij anders of beter doen! Movisie onderzocht welke inzichten we kunnen opdoen uit initiatieven die op een alternatieve manier met crises omgaan.