Mens tussen de mensen: Handboek GGZ in de wijk Amsterdam Zuid (onderzoeksrapport)

Samen optrekken om de wijk toegankelijk en ontvankelijk te maken voor bewoners in een kwetsbare positie: dat is de kern van de interventie GGZ in de Wijk. Gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en ervaringsdeskundigen werken samen om ervoor te zorgen dat bewoners met een psychische of psychiatrische beperking zich welkom voelen in hun buurt.

Met deze interventie is sinds 2014 ervaring opgedaan in stadsdeel Amsterdam Zuid. Dit handboek geeft richting en beschrijft de bouwstenen van deze interventie terwijl er ruimte overblijft voor eigen invulling. 

Voor wie: gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en ervaringsdeskundigen.