Meer eigen regie dankzij de Hulpkaart

Iemand kan alleen zelf bepalen of hij behoefte heeft aan een Hulpkaart. De kaart kan niet verplicht opgelegd worden.

De Hulpkaart is voor iedereen die denkt in een situatie te kunnen komen waarin hij de regie kwijt is of geen woorden kan geven aan behoeftes wanneer zijn gedrag niet begrepen wordt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om mensen met beginnende dementie, een verslavingsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of een psychische aandoening. 

Wat is een Hulpkaart?

De Hulpkaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. Gebruikers leggen op de Hulpkaart vast hoe anderen het best met hen om kunnen gaan in situaties waarin ze zelf de regie even kwijt zijn. Dat kunnen heel simpele dingen zijn: benader mij rustig, herhaal een paar keer wat je zegt zodat je zeker weet dat ik het gehoord heb of geef mij even tijd en ruimte om tot mezelf te komen. Maar het kan ook zorg gerelateerde informatie zijn, zoals medicijnen of om heel praktische zaken gaan. Bijvoorbeeld de zorg over kinderen of huisdieren. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de kaarthouder vertrouwt en die kan helpen. Zo weet iedereen die de Hulpkaart leest meteen wat te doen en lopen zaken niet onnodig uit de hand. Meer informatie over de Hulpkaart staat op www.hulpkaart.nl. Daar kun je ook meer lezen over ondersteuning bij het maken van de kaart.

‘Had ik maar een hulpkaart gehad, dat had me veel ellende bespaard’

Wat staat er op de Hulpkaart?

Houders van de Hulpkaart bepalen zelf wat hierop komt te staan. Waar nodig kan een begeleider, behandelaar, of onafhankelijk consulent helpen bij het opstellen van de kaart. Bekende informatie bijvoorbeeld uit een signaleringsplan of WRAP kan meegenomen worden. Het is belangrijk dat de informatie op de kaart betrouwbaar is en dat mensen die op de kaart genoemd worden akkoord zijn met de gemaakte afspraken. Daarom worden betrokkenen gevraagd een handtekening te zetten voor hun bijdrage. Bekijk ook het stappenplan om een Hulpkaart te maken. Of lees de kwaliteitseisen die aan de Hulpkaart worden gesteld.

Hulpkaart of Crisiskaart?

Sommige mensen – vooral als zij een ggz achtergrond hebben – kunnen er baat bij hebben om langer stil te staan bij hoe een crisis er uit ziet, hoe die ontstaat en wat de persoon wellicht zelf kan doen om die te voorkomen. In dat geval kan een Crisiskaart worden opgesteld. Een Crisiskaart is een Hulpkaart, maar met een uitgebreider proces om daar te komen. Het opstellen van een Crisiskaart doet de kaarthouder samen met een (ervaringsdeskundige) crisiskaartconsulent. Bij het opstellen van dat plan kijken de kaarthouder en de consulent hoe een crisis zich opbouwt, welke signalen er zijn en hoe verdere ontwikkeling van de crisis is te voorkomen. Meer informatie over de Crisiskaart staat op www.crisiskaart.nl. Op de pagina Waar wordt de kaart gemaakt zie je welke organisaties (ook) Crisiskaarten aanbieden.