Het effect van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) (onderzoeksrapport)

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is al jaren een bewezen effectieve aanpak om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan een reguliere betaalde baan of opleiding te helpen. Op dit moment hebben ruim 1000 mensen met EPA via IPS een betaalde baan. Kenniscentrum Phrenos onderzoekt of IPS ook succesvol kan worden uitgebreid naar veel voorkomende psychische aandoeningen.

Veruit de meeste mensen met psychische aandoeningen zijn geen ‘verwarde personen’ die gevaarlijk zijn of voor overlast zorgen. Zo willen de meeste in een gewone baan aan de slag. Ook voor hen zorgt een betaalde baan voor inkomen, zelfstandigheid en sociale contacten. Werken draagt bovendien bij aan hun herstel en deelname aan de samenleving. Steeds meer mensen met een psychische aandoening slagen er ook in om werk te krijgen en te behouden, mede dankzij IPS.