Handreiking voor kansrijk samenwerken (tool)

Voor een goede klantgerichte oplossing voor uitstromers uit het beschermd wonen of de maatschappelijke opvang is samenwerking nodig van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Als je aan de slag gaat om deze samenwerking te verbeteren of op te zetten, is het handig te weten wat effectief is in het geval van meerpartijen samenwerking.

Deze handreiking geeft tips en advies over hoe je aan de slag kunt gaan voor uitstromers uit het beschermd wonen of de maatschappelijke opvang.

Voor wie: gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.