Handreiking voor gegevensverwerking door meldpunten niet-acute zorg

Werkt u bij een gemeente, GGD of andere organisatie in een meldpunt niet-acute zorg? Maak dan gebruik van de handleiding die GGD GHOR Nederland beschikbaar stelt. Hiermee krijgt u inzicht in de juridische basis, tips voor de inrichting van de gegevensverwerking én praktische handvatten voor medewerkers van  het meldpunt.

De handreiking ‘Meldpunten niet acuut. Handvatten voor gegevensverwerking‘ is een product van het ondersteuningsproject meldpunt niet-acute zorg.  Experts betrokken bij diverse trajecten rondom privacy en gegevensuitwisseling van Rijksoverheid en de VNG stelden deze op. Gedurende het traject werd nauw samengewerkt met de projectleiders meldpunten niet-acute zorg (bij GGD of andere organisatie).