Handleiding verward gedrag in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met een complexere doelgroep en verward gedrag. Vaak gebruiken deze personen drugs en/of alcohol en in veel gevallen is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking.

Deze handleiding geeft werkers in de maatschappelijk opvang kennis over factoren die bijdragen aan onbegrepen gedrag en hoe je hier adequaat mee om kunt gaan. Denk aan de achtergronden van verward gedrag, handvatten voor de omgang, communicatievaardigheden en drugsgebruik, psychische issues en een licht verstandelijke beperking. De handleiding is voor 5 euro (inclusief verzendkosten) in print te bestellen bij de webshop van Mainline

Gebaseerd op deze handreiking verzorgt Mainline ook een training waarin je krijg je praktische handvatten krijgt aangereikt om adequater met verward gedrag om te gaan. Meer informatie over de training