GGZ in de wijk (onderzoeksrapport)

Tips en werkzame elementen voor gemeenten die overlast ervaren van mensen met psychische kwetsbaarheid.

Sociale professionals en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Want iedereen hoort erbij in een inclusieve samenleving. Hoe kan je als professional of gemeente aan deze mensen de juiste ondersteuning bieden in de wijk?

Voor wie: gemeenten.