Factsheets Verward gedrag en Verward gedrag nader bekeken (tool)

Deze factsheets geven objectieve en feitelijke informatie over wat er achter de zeer algemene term ‘verward gedrag’ en de E33 meldingen schuil gaat.

In de afgelopen jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie rondom ‘verwarde personen’ worden veel aannames gedaan. Maar wat zijn eigenlijk de feiten? Kloppen de aannames wel? Trimbos maakte factsheets waarin een aantal feiten op een rijtje is gezet.