Evaluatie onderwijsproducten over verward gedrag

Mensen die verward gedrag vertonen, stellen professionals vaak voor uitdagingen. Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen en hoe werk je goed samen met collega’s van andere organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo, hbo en nascholing met hulp van subsidie van ZonMw. Deze producten moeten studenten en professionals beter toerusten om met verward gedrag om te gaan.

Platform31 en onderzoeksinstituut IVO brachten voor ZonMw de opbrengsten van de verschillende onderwijsproducten in kaart, met veel aandacht voor de opbrengst, de toepassing en de overdraagbaarheid van de projecten. Zij analyseerden projectdocumenten en interviewden de projectleiders over de totstandkoming van de onderwijsproducten. 

Onderwijsproducten

Er zijn twaalf onderwijsproducten opgeleverd, in de vorm van keuzedelen (mbo), minoren (hbo) en nascholingsmodules. Alle onderwijsproducten zijn ontwikkeld met praktijkpartners en ervaringsdeskundigen, wat bijdroeg aan de relevantie en aansluiting op de leefwereld van personen met verward gedrag. Veel van deze onderwijsproducten richten zich op meerdere vakdisciplines, wat goed past bij de domeinoverstijgende problematiek van verward gedrag.