Evaluatie en doorontwikkeling Hulp-/Crisiskaart

In dit project gaat ZonMw samen met praktijkprojecten de Hulp-, en Crisiskaart evalueren en doorontwikkelen. Hierbij wordt de ervaring met de (digitale) Crisiskaart in PsyNet en de kennis en ervaring met actieonderzoek ingezet.

Het doel van dit project is een versnelling aan te brengen in de doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart zowel op lokaal als landelijk niveau. Door gebruik te maken van principes uit actieonderzoek en systeemdenken doen we recht aan de complexe omgevingen waarin de kaarten worden gemaakt. 

Een handreiking en het onderzoeksrapport zijn inmiddels te downloaden.