Droom en Daad | MJA beschermd wonen & maatschappelijke opvang (onderzoeksrapport)

‘Droom en Daad’ is een project van Werkplaats Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang (WP COMO) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (MIND). De opbrengst van deze inventarisatie wordt gebruikt in de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (MJA BW MO).

In de MJA BW MO werken diverse landelijke organisaties een aantal jaren samen om te komen tot sociale inclusie voor mensen die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
 
 Het resultaat van het project is een publicatie met daarin:

  • Wensen voor versterking van regionale cliënten- en naastenorganisaties
  • Elf goede voorbeelden van beleidsparticipatie en belangenbehartiging