Buurtinstrument: Personen met verward gedrag (tool)

Dit buurtinstrument van het CCV helpt professionals om buurtbewoners sterker en weerbaarder te maken.

Waar kunnen buurtbewoners terecht met signalen en wat kunnen ze zelf doen? Handelingsperspectieven en goede praktijkvoorbeelden staan centraal.

Voor wie: buurtbewoners, veiligheidsprofessionals, zorgprofessionals en het gemeentelijk bestuur.