Bij wie moet je zijn?

Heb je een specifieke vraag aan een van de kennispartners? Hieronder zie je bij wie jij terecht kunt.

Vilans

Marjan HurkmansHet is leerzaam voor ons om samen te werken met partijen die vanuit een ander perspectief werken aan kennis rondom mensen met verward gedrag. Wij dragen graag ons steentje bij en nemen daarin onze kennis mee met betrekking tot de langdurende zorg, bijvoorbeeld over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).’
Senior kenniswerker Marjan Hurkmans
Contactgegevens: m.hurkmans@vilans.nl, 06 - 2281 0685.

Phrenos

Dorothé van SlootenAmbulantisering vraagt om samenwerking op alle gebieden en domeinen, zeker rondom mensen met verward gedrag. Daarbij gaat het niet alleen om hoe te handelen in een crisissituatie, maar juist ook om voor- en nazorg (preventie). Daar wil ik mij hard voor maken. Uiteindelijk draagt dat bij aan een samenleving waar mensen zich thuis voelen!
Dorothé van Slooten, senior stafmedewerker innovatie en vroege psychose
Contactgegevens: dslooten@kcphrenos.nl, 030 - 2971 127

Trimbos-instituut

Anneke van WamelBinnen mijn werk heb ik veel te maken met implementatie van verbeteringen in de GGZ praktijk. Daarnaast ben ik als projectleider, adviseur, procesbegeleider en trainer bezig met de verbetering van de zorg aan cliënten met complexe problematiek (dubbele diagnose, CPTSS, ontwrichtend gedrag). Ik vind het belangrijk om met onze kennis het werk van professionals te verbeteren. Om zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven van die mensen die (tijdelijk) zorg en ondersteuning nodig hebben. 
Anneke van Wamel, wetenschappelijk medewerker Reïntegratie
Contactgegevens: awamel@trimbos.nl, 030 - 2959 251.

MIND

Ben RoelandsMIND vindt het belangrijk om samen met de andere partijen binnen het Kennisnetwerk alle kennis rondom personen met verward gedrag te delen. We hopen dat GGz-cliënten en naasten die met deze problematiek te kampen hebben in de toekomst beter worden geholpen. Dus op een manier zoals ze dat zelf graag zien en die het beste bij hen past. Daarnaast breken we een lans voor de inzet van ervaringsdeskundigen die een belangrijke rol hierin kunnen vervullen.
Ben Roelands, Hoofd Projecten MIND
Contactgegevens: ben.roelands@wijzijnmind.nl, 033 - 3032 303. 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Leonie AarsenHet motto van het CCV is: veiligheid maken we samen. Als adviseur veiligheid en zorg bij het CCV merk ik in de praktijk hoezeer we elkaar nodig hebben om veilige en leefbare buurten te creëren. Denk aan een bewoner die overlast veroorzaakt, maar eigenlijk zorg nodig heeft. Denk aan de buren daaromheen, die zich geen raad weten met de situatie. Met dit kennisnetwerk bundelen we de krachten vanuit verschillende invalshoeken en krijgen professionals een breder palet aan mogelijkheden om te ‘doen wat nodig is’. Ik werk daar graag aan mee.
Leonie Aarsen, Adviseur veiligheid en zorg
Contactgegevens: leonie.aarsen@hetccv.nl, 06 - 2706 7400.
 

Movisie

Afbeelding van Christine Kuiper van MovisieHoe zorgen we ervoor dat mensen met een (grote) kwetsbaarheid zich echt thuis voelen in de wijk? In lokale praktijken zoeken we samen met inwoners, ervaringsdeskundigen, (sociaal) professionals en ambtenaren naar antwoorden op deze vraag. De opgedane kennis is vervolgens ook op andere plekken in het land te benutten. Zo kunnen we dat wat werkt opschalen. En toewerken naar een situatie waarin een ieder zich écht thuis voelt op de plek waar hij of zij woont.
Christine Kuiper, projectleider Kennisnetwerk verward gedrag Movisie
Contactgegevens: c.kuiper@movisie.nl, 06 - 5544 0980

Platform31

Susan van KlaverenSteeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen zelfstandig in de wijk. Een deel van hen voelt zich eenzaam, heeft weinig om handen en krijgt soms niet de benodigde zorg. Samen met ervaringsdeskundigen, gemeenten, corporaties en zorgorganisaties gaat Platform31 aan de slag met het verbeteren van het aanbod wonen met zorg voor deze mensen. Het is daarbij mijn ambitie om te komen tot woonvormen die bijdragen aan stabilisatie en herstel voor de mensen die dat nodig hebben. 
Susan van Klaveren, senior projectleider wonen en zorg
Contactgegevens: susan.vanklaveren@platform31.nl, 06 - 5794 3678.