Zorgsalon Technologie, bewegingsvrijheid en dementie: wat, waarom en voor wie?

Voor veel mensen met dementie is het belangrijk zo lang mogelijk mee te kunnen blijven doen in het dagelijks leven. Technologische hulpmiddelen kunnen hierbij van grote meerwaarde zijn. In de praktijk blijkt echter dat een vruchtbare toepassing van technologie niet altijd vanzelfsprekend is.

In deze zorgsalon van TRANZO (de academische werkplaats ouderenzorg in Tilburg) wordt stilgestaan bij kansen en uitdagingen van technologie in de zorg voor mensen die thuis of in het verpleeghuis wonen met dementie. Hierbij wordt vooral gekeken naar technologie die de bewegingsvrijheid van mensen met dementie kunnen vergroten.