Talkshow - Beweging in kwetsbaarheid: Professionals & Onderwijs

Dit thema draait om het toerusten van huidige en toekomstige professionals die werken met mensen met een (psychische) kwetsbaarheid . Er is al veel aan kennis en inzichten opgedaan waarmee professionals en beleid kunnen worden ondersteund. Het belangrijkste? Dat het draait om de leefwereld van degene om wie het gaat. Daarnaast is het cruciaal om van elkaar te leren, vanuit meerdere disciplines en domeinen. Denk aan ervaringskennis uit zorg, welzijn en veiligheid. En aan inzichten uit de sociale wetenschappen.

Van januari tot en met juni 2021 zijn zes live talkshow gepland onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’. Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning.