Talkshow - Beweging in kwetsbaarheid: Leefwereld centraal

Mensen met een (psychische) kwetsbaarheid hebben vaak meerdere problemen tegelijk. Bijvoorbeeld ggz-problematiek, schulden, verslaving, een licht verstandelijke beperking of dak- en thuisloosheid. Zij hebben dan met allerlei instanties, organisaties en loketten te maken. Dat maakt hun leven al snel enorm complex. Te vaak staat nu nog de ‘systeemwereld’ van verschillende wettelijke kaders, financieringsstromen en organisatieculturen centraal. Daarom is de leefwereld van de mensen om wie het gaat de belangrijkste focus van dit thema.

Van januari tot en met juni 2021 zijn zes live talkshow gepland onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’. Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning.