Talkshow - Beweging in kwetsbaarheid: Geleerde lessen

Mensen met een (psychische) kwetsbaarheid wonen steeds vaker en langer thuis. Dat vraagt wat van hen zelf. Maar ook van de samenleving, hun medemensen en organisatiestructuren. Kwetsbaarheid is dus in beweging. Dit laatste thema brengt alle voorgaande thema’s bij elkaar. We kijken met behulp van de geleerde lessen vooruit. Hoe realiseren we met elkaar een meer inclusieve samenleving?

Van januari tot en met juni 2021 zijn zes live talkshow gepland onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’. Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning.