Talkshow - Beweging in kwetsbaarheid: Financiering & Organisatie

Wie werkt aan een integrale aanpak van de hulp en ondersteuning aan mensen met een (psychische) kwetsbaarheid, komt voor stevige uitdagingen te staan. Regio’s hebben te maken met verschillende organisatiestructuren, verantwoordelijkheidsverdelingen op meerdere niveaus, diverse wettelijke regelingen en meerdere financieringsinstrumenten. Hoe kun je dat alles het beste organiseren?

Van januari tot en met juni 2021 zijn zes live talkshow gepland onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’. Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning.