Talkshow - Beweging in kwetsbaarheid: Bestaanszekerheid

Een inclusieve samenleving vraagt om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van belangrijke bestaansvoorwaarden als inkomen, huisvesting, dagactiviteiten en werk. Toegankelijkheid betekent niet alleen dat iets beschikbaar is, maar dat iemand desgewenst óók hulp ontvangt bij het verkrijgen van datgene wat nodig is. Dit vraagt om een goede samenwerking van alle betrokken partijen. In hoeverre sluiten de inspanningen aan bij de wensen en behoeften van de kwetsbare mensen om wie het gaat? Dat staat centraal tijdens dit thema.

Van januari tot en met juni 2021 zijn zes live talkshow gepland onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’. Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning.