Online actualiteitencollege: Beschermd wonen thuis in de wijk

Juist in deze tijd van sociaal isolement vinden wij (Kennisplatform social work Hogeschool Inholland) het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. Daarom organiseren wij op donderdag 25 juni dit tweede online-actualiteitencollege. Actualiteitencolleges zijn bestemd voor het gehele werkveld sociaal werk, zoals: professionals, gemeentes, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, cliënt-/participatieraden, studenten, docenten, vrijwilligers, burgers, bewoners, onderzoekers. Van harte welkom om deel te nemen. 

Vanaf 1 januari 2021 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd wonen. In de regio Alkmaar is een bijzondere aanpak ontwikkeld: Beschermd Thuis Wonen in de Wijk. Wij nemen u deze middag graag mee in deze nieuwe aanpak. 'Beschermd Thuis' dicht het gat tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen in de wijk. De bewoner woont zelfstandig, met intensive begeleiding en toezicht, die flexibel op- en af geschaald kan worden. Kern van het succes zijn onder andere de werkafspraken tussen de diverse partijen.

De bijeenkomst is donderdag 25 juni van 13.00 tot 14.15 uur
12.45 – 13.00 uur Online inloop in MS Teams
13.00 uur Start bijeenkomst
14.15 uur Afronding