Inspiratiereeks ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’ (27-3)

Naar aanleiding van de ‘Regionale Koers maatschappelijke opvangen beschermd wonen U16′ organiseren U16, Movisie, het Kenniscentrum Sociale Innovatie en het kUS drie inspiratiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten staan gepland op 27 maart 2020, 12 juni 2020 en 9 oktober 2020 (telkens van 9.00 – 13.00 uur inclusief lunch).

Doel van deze inspiratiereeks is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren. De bijeenkomsten dragen bij aan visievorming op het vraagstuk, bieden ruimte om te leren van elkaar en leveren concrete tips op om met dit vraagstuk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk.

In de bijeenkomst op 27 maart staat het weerbarstige vraagstuk van de gastvrije samenleving centraal. Hoe zorgen we voor een positief leefklimaat in buurten zodat iedereen zich thuis en veilig voelt? Waar sprake is van verbinding en wederkerigheid tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ bewoners zodat inclusie daadwerkelijk vorm krijgt?