Agenda

Hier staan evenementen en subsidieoproepen rondom het onderwerp verward gedrag.

februari 2020

11

Een wijk-GGD’er is een verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid in een gemeente. Wil jij ook een wijk-GGD’er aanstellen in jouw gemeente? Kom dan op 11 februari naar de informatiebijeenkomst in Utrecht en vraag vóór 24 maart, 14.00 uur subsidie aan. Je wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

maart 2020

24

Tijdens dit congres, georganiseerd door Zorg+Welzijn over verward gedrag gaan we dieper in op de samenwerkingen tussen overheid en zorg en cliënt, zowel op landelijk en op lokaal niveau en wordt bekeken hoe het nu staat met de samenwerking in de wijk. Wat gaat goed? Wat zijn de knelpunten? Hoe ziet de toekomst eruit?

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Biedt het nieuwe wettelijke kader mogelijkheden voor de aanpak van mensen met verward gedrag?
  • In de praktijk: vanaf de eerste melding bij de politie.
  • Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk.
  • Verward gedrag bij een naaste.
27

Naar aanleiding van de ‘Regionale Koers maatschappelijke opvangen beschermd wonen U16′ organiseren U16, Movisie, het Kenniscentrum Sociale Innovatie en het kUS drie inspiratiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten staan gepland op 27 maart 2020, 12 juni 2020 en 9 oktober 2020 (telkens van 9.00 – 13.00 uur inclusief lunch).

Doel van deze inspiratiereeks is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren. De bijeenkomsten dragen bij aan visievorming op het vraagstuk, bieden ruimte om te leren van elkaar en leveren concrete tips op om met dit vraagstuk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk.

In de bijeenkomst op 27 maart staat het weerbarstige vraagstuk van de gastvrije samenleving centraal. Hoe zorgen we voor een positief leefklimaat in buurten zodat iedereen zich thuis en veilig voelt? Waar sprake is van verbinding en wederkerigheid tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ bewoners zodat inclusie daadwerkelijk vorm krijgt?

juni 2020

12

Naar aanleiding van de ‘Regionale Koers maatschappelijke opvangen beschermd wonen U16′ organiseren U16, Movisie, het Kenniscentrum Sociale Innovatie en het kUS drie inspiratiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten staan gepland op 27 maart 2020, 12 juni 2020 en 9 oktober 2020 (telkens van 9.00 – 13.00 uur inclusief lunch).

Doel van deze inspiratiereeks is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren. De bijeenkomsten dragen bij aan visievorming op het vraagstuk, bieden ruimte om te leren van elkaar en leveren concrete tips op om met dit vraagstuk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk.

De link naar meer informatie en aanmelden volgt binnenkort.

oktober 2020

9

Naar aanleiding van de ‘Regionale Koers maatschappelijke opvangen beschermd wonen U16′ organiseren U16, Movisie, het Kenniscentrum Sociale Innovatie en het kUS drie inspiratiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten staan gepland op 27 maart 2020, 12 juni 2020 en 9 oktober 2020 (telkens van 9.00 – 13.00 uur inclusief lunch).

Doel van deze inspiratiereeks is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren. De bijeenkomsten dragen bij aan visievorming op het vraagstuk, bieden ruimte om te leren van elkaar en leveren concrete tips op om met dit vraagstuk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk.

De link naar meer informatie en aanmelden volgt binnenkort.