Agenda

Hier staan evenementen en subsidieoproepen rondom het onderwerp verward gedrag.

februari 2020

11

Een wijk-GGD’er is een verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid in een gemeente. Wil jij ook een wijk-GGD’er aanstellen in jouw gemeente? Kom dan op 11 februari naar de informatiebijeenkomst in Utrecht en vraag vóór 24 maart, 14.00 uur subsidie aan. Je wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

maart 2020

24

Tijdens dit congres, georganiseerd door Zorg+Welzijn over verward gedrag gaan we dieper in op de samenwerkingen tussen overheid en zorg en cliënt, zowel op landelijk en op lokaal niveau en wordt bekeken hoe het nu staat met de samenwerking in de wijk. Wat gaat goed? Wat zijn de knelpunten? Hoe ziet de toekomst eruit?

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Biedt het nieuwe wettelijke kader mogelijkheden voor de aanpak van mensen met verward gedrag?
  • In de praktijk: vanaf de eerste melding bij de politie.
  • Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk.
  • Verward gedrag bij een naaste.