Agenda

Hier staan evenementen en subsidieoproepen rondom het onderwerp verward gedrag.

juli 2019

24

Themamiddag ambulantisering en sociale inclusie

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gaat op 24 juli in gesprek met MIND-organisaties over ambulantisering en sociale inclusie op 24 juli 2019. De VNG heeft recentelijk besloten om aan te sluiten bij het Hoofdlijnen Akkoord GGz. Daardoor wordt het voor de betrokken partijen mogelijk om in gezamenlijkheid werk te maken van echte participatie en sociale inclusie voor burgers met een achtergrond van psychiatrische problemen.  

Woensdag 24 juli 2019 van 13.00 - 16.00 uur bij MIND in Amersfoort.