Agenda

Hier staan evenementen en subsidieoproepen rondom het onderwerp verward gedrag.

juni 2020

25

Juist in deze tijd van sociaal isolement vinden wij (Kennisplatform social work Hogeschool Inholland) het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. Daarom organiseren wij op donderdag 25 juni dit tweede online-actualiteitencollege. Actualiteitencolleges zijn bestemd voor het gehele werkveld sociaal werk, zoals: professionals, gemeentes, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, cliënt-/participatieraden, studenten, docenten, vrijwilligers, burgers, bewoners, onderzoekers. Van harte welkom om deel te nemen. 

Vanaf 1 januari 2021 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd wonen. In de regio Alkmaar is een bijzondere aanpak ontwikkeld: Beschermd Thuis Wonen in de Wijk. Wij nemen u deze middag graag mee in deze nieuwe aanpak. 'Beschermd Thuis' dicht het gat tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen in de wijk. De bewoner woont zelfstandig, met intensive begeleiding en toezicht, die flexibel op- en af geschaald kan worden. Kern van het succes zijn onder andere de werkafspraken tussen de diverse partijen.

De bijeenkomst is donderdag 25 juni van 13.00 tot 14.15 uur
12.45 – 13.00 uur Online inloop in MS Teams
13.00 uur Start bijeenkomst
14.15 uur Afronding

september 2020

2

Tijdens dit congres, georganiseerd door Zorg+Welzijn over verward gedrag gaan we dieper in op de samenwerkingen tussen overheid en zorg en cliënt, zowel op landelijk en op lokaal niveau en wordt bekeken hoe het nu staat met de samenwerking in de wijk. Wat gaat goed? Wat zijn de knelpunten? Hoe ziet de toekomst eruit?

Dit congres zou plaatsvinden op 24 maart, maar is vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar 2 september.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Biedt het nieuwe wettelijke kader mogelijkheden voor de aanpak van mensen met verward gedrag?
  • In de praktijk: vanaf de eerste melding bij de politie.
  • Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk.
  • Verward gedrag bij een naaste.

oktober 2020

9

Naar aanleiding van de ‘Regionale Koers maatschappelijke opvangen beschermd wonen U16′ organiseren U16, Movisie, het Kenniscentrum Sociale Innovatie en het kUS drie inspiratiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten staan gepland op 27 maart 2020, 12 juni 2020 en 9 oktober 2020 (telkens van 9.00 – 13.00 uur inclusief lunch).

Doel van deze inspiratiereeks is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren. De bijeenkomsten dragen bij aan visievorming op het vraagstuk, bieden ruimte om te leren van elkaar en leveren concrete tips op om met dit vraagstuk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk.

De link naar meer informatie en aanmelden volgt binnenkort.