Agenda

Hier staan evenementen en subsidieoproepen rondom het onderwerp verward gedrag.

september 2020

2

Tijdens dit congres, georganiseerd door Zorg+Welzijn over verward gedrag gaan we dieper in op de samenwerkingen tussen overheid en zorg en cliënt, zowel op landelijk en op lokaal niveau en wordt bekeken hoe het nu staat met de samenwerking in de wijk. Wat gaat goed? Wat zijn de knelpunten? Hoe ziet de toekomst eruit?

Dit congres zou plaatsvinden op 24 maart, maar is vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar 2 september.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Biedt het nieuwe wettelijke kader mogelijkheden voor de aanpak van mensen met verward gedrag?
  • In de praktijk: vanaf de eerste melding bij de politie.
  • Het organiseren van interprofessionele samenwerking in de wijk.
  • Verward gedrag bij een naaste.
10

Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Gemeenten, sociale- en veiligheidsorganisaties, sociale professionals, wijkagenten, woningbouwmedewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en actieve buurtbewoners moeten samen zoeken naar manieren waarop we prettig en veilig samen kunnen leven in de wijk. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor die groep waar levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving?

Denk aan mensen met ernstigste psychische of psychosociale problemen, mensen met dementie of LVB. Het zorgen voor veiligheid - van zowel deze mensen als van omwonenden – en integratie in de wijk vormen hierin een belangrijk onderdeel. Deze omslag maken we niet van vandaag op morgen: we staan nog aan het begin. Hoe zorgen we dat de buurt er klaar voor is?

Praktische informatie

Deze online leersessie wordt georganiseerd door het Kennisnetwerk verward gedrag. De sessie vindt online plaats en is gratis toegankelijk nadat je bent ingeschreven. De leersessie duurt van 9.30 - 11.00 uur.

oktober 2020

9

Naar aanleiding van de ‘Regionale Koers maatschappelijke opvangen beschermd wonen U16′ organiseren U16, Movisie, het Kenniscentrum Sociale Innovatie en het kUS drie inspiratiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten staan gepland op 27 maart 2020, 12 juni 2020 en 9 oktober 2020 (telkens van 9.00 – 13.00 uur inclusief lunch).

Doel van deze inspiratiereeks is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren. De bijeenkomsten dragen bij aan visievorming op het vraagstuk, bieden ruimte om te leren van elkaar en leveren concrete tips op om met dit vraagstuk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk.

De link naar meer informatie en aanmelden volgt binnenkort.