Het kennisnetwerk verward gedrag wil de aanpak rondom verward gedrag beter laten functioneren. Het kennisnetwerk biedt een overzicht en brengt samenhang in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag of acute zorgnood.

Portal live in mei 2019
Het kennisnetwerk is onlangs van start gegaan. Op dit moment werken wij aan het inrichten van ons programma en website. In mei 2019 zal dit online staan.

Het kennisnetwerk verward gedrag wil de aanpak rondom verward gedrag beter laten functioneren. Het kennisnetwerk biedt een overzicht en brengt samenhang in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag of acute zorgnood.

Het kennisnetwerk is een open kennisnetwerk, ook andere partijen rond specifieke thema’s en onderwerpen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten en bij te dragen. Het kennisnetwerk is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

  • Portal met praktijkgerichte kennis over alles wat met verward gedrag te maken heeft.
  • Nieuwsbrief met goede voorbeelden, nieuwe ontwikkelingen en tools die u helpen bij uw werk.
  • Inspiratiebijeenkomsten in het land om kennis te delen en van elkaar te leren
  • Agenda over congressen, bijeenkomsten en scholingsaanbod
  • Advies en training op maat gericht op concrete vraagstukken uit uw praktijk.

Wilt u een bijdrage leveren of wilt u meer weten? Neem contact op met Christine Kuiper, projectleider, via info@verwardgedrag.nl.